Тур "Ованес Туманян"

10000 Драм до 10 people


Ձիավարությունը Լոռվա սարերում ոգեշնչում է։ Այն ներառում է զբոսանք (վարգ) ինչպես ուղեկցորդի օգնությամբ, այնպես էլ` ինքնուրույն։